Nieuwe schooluren

Nieuwe schooluren

Beste ouders,

De schooluren zijn in het schooljaar 2017 – 2018 lichtjes gewijzigd:
De voormiddag loopt van 8.40 u. tot 12.15 u. en de namiddag van 13.30 u. tot 15.30 u. Meer info vind je onder School – schooluren.

Woensdag is er opvang op school van 12.00 u. tot 17.00 u.
Deze info vind je onder School – opvang.