Vrije Basisschool Bleydenberg

schoolteam

Druk op een prent om de bijhorende foto te openen.

Directeur

Katrien Maene
directie@bleydenberg.be

Secretariaat

Lisa (vervanging voor Annelies) en Tanja
secretariaat@bleydenberg.be
boekhouding@bleydenberg.be

Kleuterschool

2,5-jarigen A (instapklas)

juf Valérie
valerie.kesenne@bleydenberg.be

2,5-jarigen en 3-jarigen

juf Marie
marie.hobin@bleydenberg.be

3-jarigen A

juf Anneleen en juf Tine
anneleen.anrys@bleydenberg.be
tine.littani@bleydenberg.be

kinderverzorgster
juf Karen

karen.dendas@bleydenberg.be

4-jarigen A

juf Sylvie
sylvie.vanlint@bleydenberg.be

4-jarigen B

juf Indra
indra.excelmans@bleydenberg.be

5-jarigen A

juf Lieve
lieve.buyens@bleydenberg.be

Zorgjuf kleuters

juf Tine en juf Myriam
tine.littani@bleydenberg.be
myriam.meyers@bleydenberg.be

Kleuterturnen

meester Pablo
pablo.vermoere@bleydenberg.be

Lagere school

1e leerjaar A

juf Saartje
saartje.haegemans@bleydenberg.be

1e leerjaar B

juf Vicky
vicky.vanderaerschot@bleydenberg.be

2e leerjaar A

juf Elke
elke.guelinckx@bleydenberg.be

3e leerjaar A

juf Brigitte
brigitte.dieryck@bleydenberg.be

3e leerjaar B

juf Evelien en juf Brigitte
evelien.pardon@bleydenberg.be
brigitte.dieryck@bleydenberg.be

4e leerjaar A

juf Leen en meester Thomas
leen.vanbekbergen@bleydenberg.be
thomas.solia@bleydenberg.be

4e leerjaar B

juf Maya
maya.bosmans@bleydenberg.be


5e leerjaar A

juf Sofie en juf Kathleen
sofie.jannes@bleydenberg.be
kathleen.sterckx@bleydenberg.be

6e leerjaar A

meester Niko en juf Caroline
niko.verbeeck@bleydenberg.be
caroline.ruell@bleydenberg.be

6e leerjaar B

juf Annelore
annelore.huysmans@bleydenberg.be

Turnen lagere school

meester Bram en juf Kathleen
bram.vansamang@bleydenberg.be
kathleen.sterckx@bleydenberg.be

Extra leerkrachten

Lerarenplatform

juf Charlotte
charlotte.lindemans@bleydenberg.be

Projectklas + extra uitdaging

juf Caroline
caroline.ruell@bleydenberg.be

Zorgleerkracht eerste leerjaar

juf Myriam
myriam.meyers@bleydenberg.be

Overige functies

Zorgcoördinator kleuterschool + eerste graad

juf Ann
ann.meeus@bleydenberg.be

Zorgcoördinator tweede en derde graad

Preventie-adviseur

juf Hilde Vranken
hilde.vranken@bleydenberg.be

Boekhouding

Tanja Van Broeckhoven
boekhouding@bleydenberg.be

ICT-coördinator

meester Dieter
ict@bleydenberg.be

Opvang

Verantwoordelijke:

Rik Verleye: 0499 94 95 62
Opvang GSM: 0486 44 62 87

Brugpersoon tussen ouders en school

Ina Vandessel

ina.vandessel@leuven.be
+32 492 97 49 32

Fatiha
Aouatif

Poetsploeg

Fatiha, Aouatif en Hayat

Fatiha
Aouatif

Slapertjes

Fatiha en Aouatif

Powered by

Powered by

Powered by

Powered by

Powered by

Powered by

Powered by

Powered by

Powered by

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

Powered by

Fatiha

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

Hayat

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by