Vrije Basisschool Bleydenberg

zorg

Beste ouders,

Wij willen graag een zorgzame school zijn, waar iedereen zich goed voelt en de nodige zorg krijgt. Meer info vindt u in ons opvoedingsproject.
Indien u merkt dat uw kind moeilijkheden heeft (in de klas, op de speelplaats,…) spreek dan in eerste instantie de klastitularis aan.
De titularis zal al het mogelijke doen om een oplossing te bieden.

Voor een uitgebreider gesprek rond uw kind, voor achtergrondinformatie over specifieke leerproblemen of info over de zorgwerking op school kan u terecht bij onze zorgcoördinatoren:

Kleuterschool en eerste graad: Ann Meeus – ann.meeus@bleydenberg.be

Tweede en derde graad: Hilde Vranken –  hilde.vranken@bleydenberg.be

Eventuele vragen of bemerkingen kan u ook steeds kwijt op volgend e-mailadres: zorg@bleydenberg.be