Vrije Basisschool Bleydenberg

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in de school.
Het is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed beloop van het onderwijs.

Leden

voorzitter

Kristof Dessein

ondervoorzitter

Steven Peeters

secretaris

Willem Van Damme

leden

Martine Maloens

Sarah Clauwers