Voor- en naschoolse opvang

Ochtend

‘s Morgens is er opvang voorzien vanaf 7.00 uur.
Vanaf 8.10 uur wordt deze taak overgenomen door leerkrachten.
Tot 8.00 uur wordt er een vergoeding gevraagd (zie bijlage).
Kinderen die vóór 8.30 uur op school zijn, gaan naar het opvanglokaal indien er nog geen leerkracht of opvangpersoneel op de speelplaats aanwezig is.

Avond

‘s Avonds is er opvang van 15.30 uur tot 18 uur.
Van 16.15 uur tot 17.30 uur is er studie en opvang onder toezicht van een begeleidster. Het eerste half uur wordt voorzien voor studie, in stilte. Daarna is er opvang in het lokaal of op de speelplaats, volgens de weersomstandigheden.

Woensdag

‘s Woensdags is er opvang voor alle kinderen van 12.15 uur tot 17.00 uur. Indien u langer opvang nodig hebt, dient u zelf voor een oplossing te zorgen.

Praktisch

Vanaf 16.00 uur en ‘s woensdags vanaf 12.30 uur wordt een vergoeding gevraagd. Wie graag iets eet, brengt zelf een stuk fruit of een koek mee. Op woensdag brengen de kinderen zelf hun boterhammen mee. Ook hier gelden de afspraken rond milieuzorg en kunnen de kinderen gratis water drinken.

Opgelet! Kinderen die niet afgehaald worden voor 16.00 uur gaan automatisch mee naar de opvang of studie. Indien uw kind uitzonderlijk in de opvang moet blijven, waarschuwt u best de school zodat we uw kind kunnen geruststellen.

Organisatie

De voor- en naschoolse opvang gebeurt door de VZW Stedelijke Kinderopvang van de stad Leuven, zoals bij de meeste Leuvense scholen. De opvang blijft gewoon doorgaan op de school. De VZW Stedelijke Kinderopvang zorgt voor de administratieve verwerking van de aanwezigheden en de facturatie. Aanwezigheden worden geregistreerd.

Vergeet niet om uw kind zeker af te melden bij vertrek: niet-afgemelde kinderen worden immers automatisch geregistreerd als “tot 18.00 uur aanwezig”.